Luminescenční sprej 400ml Motip Dupli

Kód produktu: 3193
Cena bez DPH: 343,00 Kč
Cena s DPH: 415,03 Kč
Dostupnost: Obvykle 3-5 dní

Luminescenční sprej 400ml Motip Dupli

  • Výrobce: Motip Dupli
  • Kat. číslo výrobce: 527982

KVALITA A VLASTNOSTI

·         Vysoce kvalitní akrylový lak, který obsahuje luminiscenční pigmenty, které "ukládají" absorbovanou energii a postupně ji uvolňují ve formě světla.

·         Luminiscenční efekt je viditelný pouze ve tmě.  

·         Doba záření (několik hodiny) závisí na intenzitě nebo ozařování a tloušťce nanesené vrstvy. Nejvyšší možný stupeň záření je na začátku a pomalu slábne. 

·         Bez radioaktivních přísad, např. bez atomového záření.

·         Vynikající přilnavost na mnoha materiálech

·         Dobrý průtok, hladký povrch 

·         Rychleschnoucí

·         Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace

·         Omezená odolnost vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření. Pro zlepšení odolnosti doporučujeme aplikovat DUPLI-COLOR bezbarvý lak (např. Zapon sprej krystal).

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

·         Základ pojiva: Akrylové kopolymery

·         Barva: světle žluto-zelená 

·         Zápach: rozpouštědlo 

·         Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
matný: 5 jednotek lesku

·         Účinnost:
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující přibližně pro 0.2 - 0.4 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 0.5 - 1.0 m²

·         Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 1 hodině
Aplikace bezbarvého laku: přibližně po 1 hodině
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 

·         Teplotní odolnost: až do 80°C

·         Stabilita při skladování:
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

·         Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml, případně 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

·         Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

·         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

·         Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)

·         Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 

Příprava povrchu:

·         Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.  Porézní povrchy ošetřete základovým lakem.

·         Pro optimální luminiscenci naneste DUPLI-COLOR Effect základový lak bílý.

·         Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.

Lakování:

·         Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.

·         Otestujte sprej na nenápadném místě. 

·         Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 25 cm.

·         Doporučujeme nanést vrstvu bezbarvého laku (např. DUPLI-COLOR Zapon Spray krystal)

·         Nepoužívejte na plochy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí!