- Cenové poptávky
- Produktové a jiné informace 
- Dostupnost zboží
- Dodávka zboží
- Kvalita
 
 
na kontaktech:
 
731 457 005
akpartner@akpartner.cz